ZMIANY OGÓLNEJ ILOSCI KRWI

Ogólna ilość krwi u różnych osób jest jednak różna. U osób np. dobrze odżywionych, z silnymi mięśniami i dobrze rozwiniętym układem naczyniowym ilość krwi jest większa niż u osób ze słabym rozwojem mięśni i wychudzonych. Osoby z otłuszczeniem wykazują mniejszą ilość krwi. Stałość zawartości krwi w naczyniach zależy od urządzeń regulujących, a mianowicie od czynników fizyko-chemicznych regulacyjnych stosunek wody we krwi i tkankach, od narządów wydalniczych oraz od czynności układu nerwowego i hormonalnego. Zmiany dotyczące ogólnej ilości krwi sprowadza ją się do zmniejszenia się oligaemia, hypovolaemia lub zwiększenia się plethora, hypervolaemia jej ilości, przy czym zarówno zmniejszenie się, jak i zwiększenie się występuje w trzech postaciach, a mianowicie z zachowaniem prawidłowego wzajemnego stosunku elementów morfotycznych i osocza 2 ze zmianą ilości osocza 3 ze zmianą liczby elementów morfotycznych w jednostce objętościowej krwi. Zmniejszenie się ogólnej masy krwi z normalnym wzajemnym stosunkiem elementów morfotycznych i osocza powstaje wtedy, gdy wystąpi pstry obfity krwotok. Krwotok pstry powstaje z powodu uszkodzenia większych naczyń zarówno przez uraz, jak i przez proces chorobowy toczący się w sąsiedztwie większych naczyń gruźlica, wrzód żołądka, rak i inne. Ustrój ludzki wytrzymuje stratę krwi nawet do 50 % ogólnej jej masy, natomiast większa jej strata prowadzi do śmierci. [podobne: zwapnienie aorty, nasteczka23 instagram, atoris zamienniki ]

Powiązane tematy z artykułem: atoris zamienniki nasteczka23 instagram zwapnienie aorty