Zakazenie gruzlicze o przebiegu przewleklym wplywa w slabszym stopniu na szpik

Zakażenie gruźlicze o przebiegu przewlekłym wpływa w słabszym stopniu na szpik. Biernacki stwierdził, że szpik pobrany z żeber po ich wycięciu wykazuje w przebiegu gruźlicy przewlekłej cechy podrażnienia, krwinki zaś czerwone wykazują anizocytozę, poikilocytozę, wielobarwliwość i zasadochłonne nakrapianie. Stwierdził on również, że obraz części leukoblastycznej szpiku przesuwa się na korzyść postaci młodych i całkiem młodych. Młode krwinki białe szpiku wykazują zmiany toksyczne. Ciężką niedokrwistością zakaźną jest choroba Lederera – Brilla, przebiegająca z okresami septycznymi, wywołana nieznanym jeszcze zarazkiem. Okres jej wylęgania trwa 9 dni. Cechuje ją to, że po 2-6-dniowym okresie niedomagania zwiastunowego, przebiegającego z bólami głowy, nieżytami górnych dróg oddechowych i zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, występują właściwe gwałtowne objawy chorobowe w postaci dreszczy, podniesienia ciepłoty ciała, żółtaczki o odcieniu zielonkawym, osłabienia, pobudzeń psychicznych i ruchowych, zamroczenia i dużego stopnia niedokrwistości. [więcej w: pufoteka, aorta brzuszna zwapnienie, pirypufoteka ]

Powiązane tematy z artykułem: 105 szpital wojskowy żary aorta brzuszna zwapnienie pufoteka