Uklad leukoblastyczny i uklad tromboblastyczny

W prawidłowym szpiku na 100 krwinek białych erytroblastów jest 15-35. Brak zmian patologicznych w krwinkach świadczy o tym, że szpik wytwarza krwinki normalne, lecz w znacznie większej ilości niż przeciętnie, czyli że istnieje jego nadczynność. Układ leukoblastyczny i układ tromboblastyczny również wykazują nadczynność, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż układ erytroblastyczny. Poza układem czerwonokrwinkowym nadczynność szpiku obejmuje przede wszystkim układ płytko twórczy. Wyrazem podrażnienia układu leukoblastycznego jest powstawanie większej liczby młodych postaci granulocytów, zwłaszcza promielocytów i mielocytów, zarówno kwasochłonnych, jak i zasadochłonnych, oraz megakariocytów i megatrombocytów z układu tromboblastycznego. Krew obwodowa, jako odbicie czynności szpiku, wykazuje ogromną liczbę krwinek czerwonych zupełnie prawidłowych, o wzmożonej zaś czynności układu erytroblastycznego świadczą tylko nieco młodsze postacie krwinek, a mianowicie krwinki wielobarwliwe i retikulocyty. Rzadko we krwi stwierdza się dojrzałe normoblasty, natomiast prawie nigdy nie stwierdza się niedojrzałych erytroblastów. [przypisy: szafran białogard, fotolab mielec, pufoteka ]

Powiązane tematy z artykułem: fotolab mielec pufoteka szafran białogard