Sledziona

Śledziona jest zwykle znacznie powiększona i przekrwiona, co jest wyrazem magazynowania się w niej nadmiernej ilości krwi krążącej w naczyniach. Choroba ta wywołuje szereg zaburzeń w narządach o charakterze nerwicy wegetatywnej. Zwiększenie się ilości krwi pochodzenia krwinkowego występuje często w chorobie nadciśnieniowej, stwardnieniu tętnic i w niektórych wrodzonych wadach, serca. Przebywanie na dużych wysokościach również prowadzi do zwiększenia się ilości krwi pochodzenia krwinkowego, gdyż niskie ciśnienie parcjalne tlenu jest bodźcem dla szpiku. Postać druga zwiększenia się ilości krwi w naczyniach jest związana z nagromadzeniem się w niej wody plethora hydraemica. Ta postać występuje w niektórych chorobach nerek i w zaburzeniach przemiany wodne. Zawartość części stałych we krwi w tej postaci nie zmniejsza się, co pozwala na odróżnienie jej od innych postaci rozwodnień krwi. [więcej w: zwapnienie aorty, granulocyty kwasochłonne, ria jamnica ]

Powiązane tematy z artykułem: granulocyty kwasochłonne ria jamnica zwapnienie aorty