Rozpoznanie choroby Whipplea za pomocą analizy molekularnej krwi obwodowej

Choroba Whipple a jest ogólnoustrojową infekcją charakteryzującą się najczęściej gorączką, utratą masy ciała, biegunką, zapaleniem wielostawowym i adenopatią1,2. Próby hodowania organizmu sprawczego okazały się nieskuteczne, ale badanie mikroskopowe zainfekowanej tkanki, zazwyczaj próbek pobranych z małych biopsji lub węzłów chłonnych, ujawnia drobne pręciki Gram-dodatnie, które wyglądają jak wtrętowe intracytoplazmatyczne diastazy na kwasowym barwieniu-Schiff2. Mikroskopia elektronowa ujawnia, że te drobnoustroje mają membranę trilamellarną na zewnątrz ściany komórkowej, co zwykle wiąże się z bakteriami Gram-ujemnymi3,4. Niedawne badania wykazały, że specyficzna identyfikacja patogenów bakteryjnych nie wymaga hodowli, ale może być osiągnięta poprzez analizę molekularną bakteryjnego genu rybosomalnego RNA 16S (rRNA) wyizolowanego z zainfekowanej tkanki5-8. Ten gen obejmuje kilka wysoce konserwatywnych domen podzielonych między domeny specyficzne dla gatunku. Te konserwowane domeny można stosować jako miejsca do amplifikacji interweniujących sekwencji swoistych dla gatunku przez skierowaną do startera reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) 9-11.
Niedawno zidentyfikowano nową bakteryjną sekwencję genu 16S rRNA w bakteryjnym DNA wyekstrahowanym z próbek biopsyjnych od pacjentów, u których rozpoznano chorobę Whipple a według kryteriów histopatologicznych7,8. Pozwoliło to na konkretną identyfikację choroby Whipple a i jej proponowanej przyczynowości, Tropheryma whippelii8.
Opisujemy dwóch pacjentów, którzy mieli przewlekłe choroby zgodne z chorobą Whipple a. Obydwaj pacjenci mieli nie-hodowlane bakterie Gram-dodatnie związane z erytrocytem w rozmazach krwi obwodowej. Jeden pacjent został opisany przez Archer et al. w czasopiśmie 15 lat temu jako zakażenie wywołane przez niezidentyfikowaną bakterię związaną z erytrocytami12. Z perspektywy czasu autorzy uważali, podobnie jak inni, że jest to niezwykła forma choroby Whipple a1. Izolacja bakteryjnego DNA z krwi obwodowej pacjentów z tą chorobą i analiza sekwencji części genu 16S rRNA ujawniła obecność T. whippelii. Ten raport identyfikuje Bacillus Whipple a jako organizm związany z czerwonymi komórkami i pokazuje, że chorobę Whipple a można zdiagnozować bez biopsji tkanki.
Opisy przypadków
Przypadek
Historia przypadku pacjenta w Przypadku została początkowo podana w Journal w 1979 roku12. W 1972 roku bóle stawów rozwinęły się u 45-letniego mężczyzny z Wirginii. Uzyskał ulgę z lekami przeciwbólowymi, ale w 1975 roku odnotował pogorszenie bóle stawów, złe samopoczucie, zmęczenie, anoreksję, nocne poty z gorączką i zmiany plamiste na stopach. Jego objawy utrzymywały się i rozwinęła się uogólniona limfadenopatia. W 1976 r. Trafił do szpitala na badania. Jego historia obejmowała splenektomię po wypadku 19 lat wcześniej.
Badanie fizykalne ujawniło człowieka wyniszczającego z uogólnioną limfadenopatią i czułymi, plamistymi zmianami na stopach. Poziom hemoglobiny wynosił 11,0 g na decylitr, liczba płytek krwi 388,000 na milimetr sześcienny, a liczba białych krwinek wynosiła 12 000 na milimetr sześcienny. Wright w filmie krwi obwodowej ujawnił małe organizmy w kształcie prętów w połączeniu z 60 do 80 procent jego czerwonych krwinek
[podobne: szafran białogard, aorta brzuszna zwapnienie, citabax ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta brzuszna zwapnienie citabax ulotka szafran białogard