Patologiczne postacie krwinek czerwonych

Patologiczne postacie krwinek czerwonych znajdują się we krwi obwodowej w większej lub mniejszej ilości, w zależności od stopnia i charakteru niedokrwistości. W pewnych niedokrwistościach we krwi znajdują się krwinki czerwone odbiegające znacznie swoim kształtem od prawidłowych. Są to krwinki, które występują zarówno we krwi obwodowej, jak i w szpiku. Do tych nieprawidłowych postaci należą drepanocyty, czyli krwinki o kształcie sierpowatym, owalocyty, to jest krwinki o kształcie owalnym oraz sferocyty, czyli krwinki kuliste. Prócz zmian w liczbie i wyglądzie krwinek czerwonych oraz w zawartości hemoglobiny występują we krwi jeszcze zmiany w liczbie krwinek białych i płytek oraz zmiany w składzie i właściwościach fizyko-chemicznych osocza. Zmiany te jednak nie są związane z istotą niedokrwistości. Etiologia niedokrwistości jest bardzo różna. Do przyczyn wywołujących niedokrwistości zalicza się wykrwawienia ostre i przewlekłe, zakażenia, zatrucia, zaburzenia w odżywianiu, nowotwory złośliwe, zaburzenia przemiany materii, stany patologiczne wywołane pasożytami jelitowymi, zaburzenia w układach regulacyjnych zarówno nerwowym, jak i hormonalnym, oraz wiele innych niechwytnych lub wręcz nieznacznych przyczyn. Mnogość tych czynników sprawia, że powstające pod ich wpływem niedokrwistości mają patogenezę różną. [podobne: delfinek toruń, sznaps olsztyn, atoris zamienniki ]

Powiązane tematy z artykułem: atoris zamienniki delfinek toruń sznaps olsztyn