Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym niedosłusznym niedrobnokomórkowym raku płuc ad 9

W sumie 22 z 290 pacjentów (8%) losowo przydzielonych do grupy otrzymującej docetaksel nigdy nie było leczonych; jednakże u tych pacjentów obserwowano całkowite przeżycie, a wpływ na ogólne wyniki był minimalny. Korzyści z niwolumabu znalazły dalsze odzwierciedlenie w znacznie wyższym odsetku obiektywnych odpowiedzi w porównaniu z docetakselem (19% w porównaniu z 12%) i znacznie lepszą trwałością odpowiedzi (mediana, 17,2 miesięcy w porównaniu z 5,6 miesiąca). Czas trwania odpowiedzi na niwolumab jest dłuższy niż w przypadku innych opcji leczenia u pacjentów, u których wystąpiła progresja choroby w trakcie lub po wcześniejszej chemioterapii dubletowej opartej na pochodnych platyny lub lekach celowanych. Niwolumab wiązał się ze znacznie dłuższym całkowitym czasem przeżycia i znacznie wyższym odsetkiem odpowiedzi niż docetakselem, ale nie dłuższym czasem przeżycia bez progresji. Stwierdzono skrzyżowanie krzywych przeżycia wolnego od progresji, z czasem przeżycia bez progresji wynoszącym 19% na rok, w porównaniu z 8% z docetakselem, co świadczy o opóźnieniu korzyści z niwolumabem, który może być typowy dla immunoterapii. Liczniejszy niższy średni czas przeżycia bez progresji, obserwowany po podaniu niwolumabu, nie wynika z nieskuteczności, ponieważ podane tu mediana czasu przeżycia wolnego od progresji jest zgodne z obserwowanym w innym badaniu niwolumabu10. Jednak może to być częściowo wyjaśnione przez wyższą medianę. czas przeżycia bez progresji z docetakselem obserwowanym w tym badaniu (4,2 miesiąca), w porównaniu z poprzednio opisanymi danymi od pacjentów z niesławnym NSCLC (2,8 miesiąca 16 i 3,7 miesiąca) 13.
Możliwe jest również, że obserwowane wyniki dotyczące przeżycia bez progresji mogą być prowadzone przez pewne podgrupy pacjentów, jak sugerują analizy podgrupy dotyczące statusu palenia i mutacji EGFR. Wyniki obserwowane u pacjentów z guzami dodatnimi pod względem mutacji EGFR można przypisać lepszemu wynikowi w tej podgrupie w grupie docetakselu, w porównaniu z pacjentami z guzami typu dzikiego EGFR w grupie docetakselu. Interpretacja tych wyników jest jednak ograniczona szerokimi przedziałami ufności dla obliczonych współczynników ryzyka w małej podgrupie pacjentów i prawdopodobnie niepełnym gromadzeniem danych dotyczących mutacji. Biologiczne uzasadnienie dla różnych wyników u pacjentów, którzy nigdy nie palili i u pacjentów z guzami dodatnimi pod względem mutacji EGFR mogą być związane z niskim poziomem mutacji heterogenności, ponieważ wstępne dane sugerują, że wrażliwość na inhibitory punktów kontrolnych mogą być wysokie w nowotworach o wysokim poziomie mutacje somatyczne. 17, 18 Jednak to badanie nie zostało zaprojektowane do testowania tej hipotezy.
Obecne badanie, w którym uczestniczyli pacjenci niezależnie od poziomu ekspresji PD-L1 guza i obejmowało grupę kontrolną, wykazało predykcyjne powiązanie między ekspresją PD-L1 i korzyścią z leczenia anty-PD-1. Analizowane próbki guza zawierały zarchiwizowaną tkankę, co sugeruje, że wyniki mogą mieć zastosowanie w rzeczywistym świecie, w którym świeża tkanka może nie być dostępna lub powtórzenie biopsji może nie być wykonalne. Dla każdego z wcześniej określonych poziomów ekspresji zbadano, wartość P dla interwencji opisowej – interakcja biomarkeru osiągnęła zdefiniowany wcześniej próg, co sugeruje związek predykcyjny z korzyścią kliniczną.
[hasła pokrewne: malyhd, polvertic opinie, delfinek toruń ]

Powiązane tematy z artykułem: delfinek toruń malyhd polvertic opinie