Liczba limfocytów i monocytów spada

Liczba limfocytów i monocytów spada. Jeżeli liczba krwinek białych jest duża, to zjawiają się we krwi mielocyty i promielocyty, niekiedy zaś mielohlasty. Liczba płytek we krwi obwodowej jest w zasadzie prawidłowa, może jednak być znacznie wyższa stwierdza się wtedy we krwi megatrombocyty i bardzo rzadko megakariocyty. Obraz krwi obwodowej przemawia za wzmożoną czynnością szpiku z prawidłowym tworzeniem się elementów morfotycznych. Liczne są poglądy na etiologię powstawania czerwienicy pierwotnej, jednak Prawdziwej przyczyny powstawania tej choroby jeszcze dziś nie znamy. Jedni przypuszczają, że podrażnienia i rozrost szpiku jest wynikiem działania bliżej nieokreślonego ciała powstającego z wadliwej przemiany materii. Inni twierdzą, że zwiększenie się czynności szpiku jest wyrazem jego nowotworowego rozrostu. Jeszcze inni uważają, że czerwienica jest odwrotnością niedokrwistości złośliwej i powstawanie tej choroby łączą z nadmiernym wytwarzaniem się czynnika krwiotwórczego w błonie śluzowej żołądka czynnik wewnętrzny Castlea. Dziś jednak należy stać na stanowisku, że czerwienica pierwotna jest wyrazem zaburzeń nerwowo-hormonalnych w obrębie szpiku. [patrz też: tokovit e, zwapnienie aorty, nasen tabletki ]

Powiązane tematy z artykułem: nasen tabletki tokovit e zwapnienie aorty