Liczba krwinek czerwonych

Liczba krwinek czerwonych w tej sprawie chorobowej dochodzi do 7, 10, a nawet 13 i więcej milionów w 1 mm3 krwi, ogólna zaś masa krwi również wzrasta. Dla oceny tego stanu chorobowego posługujemy się wskaźnikiem hematokrytowym. W czerwienicy wskaźnik ten zwiększa się na skutek zwiększenia się objętości krwinek występuje wtedy zakłócenie stosunku objętości krwinek czerwonych do ilości osocza. Stosunek ten w warunkach prawidłowych wynosi u mężczyzn 44–48 %, u kobiet zaś 40L 44 % krwinek na 100 jednostek całkowitej masy krwi. W czerwienicy stwierdza się dużo krwinek młodych, co wskazuje, że szpik jest podrażniony i wytwarza krwinki czerwone w nadmiarze. Na sekcjach widzimy wtedy, że cały szpik występuje w postaci szpiku czerwonego. Przyczyna podrażnienia szpiku nie jest znana. Zwiększeniu się ilości Krwi pochodzenia krwinkowego w niektórych postaciach czerwienicy towarzyszy, podniesienie się ciśnienia tętniczego krwi, mimo że naczynia skórne są rozszerzone – jako wyraz nerwicy naczyniowej. Rozszerzenie naczyń nadaje skórze ciemnoczerwoną barwę. Czerwienica typu choroby Vaqueza może jednak przebiegać bez podniesienia się ciśnienia krwi. Zwiększa się również lepkość krwi, co w sumie prowadzi do wzmożonej pracy serca i jego przerostu, a następnie do osłabienia mięśnia sercowego. Często w tym schorzeniu powstają krwotoki z nosa, dziąseł i innych śluzówek, jako wyraz pękania naczyń. [więcej w: zwapnienie aorty, ria jamnica, malyhd ]

Powiązane tematy z artykułem: malyhd ria jamnica zwapnienie aorty