Czynniki etiologiczne

Czynniki etiologiczne można ująć w grupy w zależności od wpływu ich na krwinki krążące we krwi albo na czynność narządów krwiotwórczych. Tempka dzieli czynniki nadające różną patogenezę niedokrwistości na czynniki: 1. upośledzające sprawność czerwonego szpiku 2. działające wprost na krwinki czerwone krwi obwodowej 3. wywołujące nadmierną czynność hemolityczną układu siateczkowo-śródbłonkowego 4. wywołujące ostre i przewlekłe krwawienia 5. czynniki natury ustrojowo-dokrewno-dziedzicznej. W związku z tym, że pod względem etiologicznym i patogenetycznym niedokrwistości są różne, ustalenie jednolitego podziału nastręczało zawsze duże trudności i do dziś dnia nie ma jeszcze takiego podziału niedokrwistości, który by był jednolity i ujmował istotę sprawy chorobowej. Różni badacze, ujmując niedokrwistość w pewne grupy stosują jeszcze dzisiaj różne podziały, które według swego zdania uważają za najlepsze. Dzielono, więc niedokrwistości na Pierwotne i wtórne, na niedobarwliwe i nadbarwliwe, odrostowe i nieodrostowe regeneracyjne i aregeneracyjne, na niedokrwistości z rozpadu krwinek we krwi obwodowej i niedoczynności szpiku plastycznego. [hasła pokrewne: sznaps olsztyn, beczkopol, delfinek toruń ]

Powiązane tematy z artykułem: beczkopol delfinek toruń sznaps olsztyn