ZMIANY W SKLADNIKACH MORFOTYCZNYCH

ZMIANY W SKŁADNIKACH MORFOTYCZNYCH Krew znajdująca się w naczyniach krwionośnych nie ma w stanach prawidłowych tak urozmaiconego obrazu cytologicznego jak narządy krwiotwórcze. Pochodzi to stąd, że we krwi znajdują się wyłącznie dojrzałe elementy komórkowe powstałe w narządach krwiotwórczych. Badanie prawidłowego obrazu morfologicznego krwi wykazuje, że krwinki czerwone są dojrzałe, gdyż nie posiadają jąder i barwią się jednolicie barwnikami kwaśnymi ortochromazja. Krwinki dojrzałe zużywają dla swoich procesów życiowych bardzo niewiele tlenu, to jest 0,05-0,1 ml na l mg suchej wagi na godzinę. Krwinki jądrzaste zużywają go dziesięciokrotnie więcej. W 1 mm3 krwi prawidłowej znajduje się u mężczyzn 5 do 6 milionów krwinek czerwonych, u kobiet zaś nieco mniej. Krwinki białe znajdują się we krwi w rozmaitych postaciach. Najwięcej mamy granulocytów obojętnochłonnych, odgrywających dużą rolę w procesach obronnych ustroju przed zakażeniem. Te krwinki stanowią 58-66% wszystkich krwinek białych. Prócz tych dojrzałych obojętnochłonnych granulocytów stwierdza się jeszcze we krwi ich postacie młodsze o jądrze pałeczkowatym. Liczba tych ostatnich w stanach prawidłowych nie przekracza 3-6 %. [patrz też: lacibios femina pregna, polprofili, malyhd ]

Powiązane tematy z artykułem: lacibios femina pregna malyhd polprofili