Zaklócenie nerwowe dotyczy czynnosci podwzgórza, lejka i wzgórka szarego

Zakłócenie nerwowe dotyczy czynności podwzgórza, lejka i wzgórka szarego. Zaburzenia czynności tych części układu nerwowego są na początku czynnościowe i charakteru odruchowego z podrażnienia interoceptorów narządowych czynnikami zewnątrzpochodnymi lub wewnątrzpochodnymi, zwłaszcza wytworami wadliwej przemiany materii. Wytworzenie połączeń czasowych w korze mózgowej i wpływ patologiczny kory na ośrodki podkorowe i niższe regulujące czynność krwiotwórczą szpiku może wywołać trwałe zwichnięcie czynności tych ośrodków, doprowadzając w wyniku do powstawania w szpiku zmian organicznych. Zmiany w układzie nerwowym odbijają się na sprawności czynnościowej gruczołów wewnętrznego wydzielania, zwłaszcza przysadki mózgowej, co w wyniku wytwarza nerwowo-hormonalne tło choroby. W powstawaniu choroby biorą również udział nieprawidłowe wpływy z błony śluzowej żołądka i śledziony, jako narządów biorących udział w procesie wytwarzania krwinek i ich niszczenia. Bezwzględne zwiększenie się liczby krwinek czerwonych, jako sprawę wtórną, widzimy w chorobie górskiej. Szpik, bowiem w tej chorobie zostaje podrażniony niedoborem tlenu i wykazuje zwiększenie swojej czynności z nadmiernym przechodzeniem dojrzałych krwinek czerwonych do krwi. Wtórne zwiększenie się liczby krwinek czerwonych możemy widzieć również w innych sprawach chorobowych, w których stwierdza się mniejszy lub większy głód tlenowy. [patrz też: polpril ulotka, zwapnienie aorty brzusznej, nasteczka23 instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: nasteczka23 instagram polpril ulotka zwapnienie aorty brzusznej