ZABIEGI CHIRURGICZNE U CHORYCH NA CUKRZYCE

ZABIEGI CHIRURGICZNE U CHORYCH NA CUKRZYCĘ Dawniej unikaliśmy trwożliwie dokonywania zabiegów w nienagłych przypadkach dotyczących chorych na cukrzycę. Obecnie, po wprowadzeniu insuliny, uważamy, że wskazania do operacji są w tych przypadkach takie same, jak li chorych z prawidłową przemianą węglowodanową, jeżeli tylko nie mamy do czynienia ze stanem przedśpiączkowym lub śpiączką; w takich przypadkach nie operujemy oczywiście, dopóki nie zmagazynujemy przed tym glikogenu. W dążeniu do uniknięcia śpiączki pooperacyjnej musimy nawet przesycić chorego insuliną w przypadkach lekkich; podanie choremu takiej ilości insuliny, która wystarcza tylko do zniknięcia cukru z moczu, jest stanowczo niewystarczające. [przypisy: zwapnienie aorty brzusznej, nadmiar jodu, głęboka dysleksja rozwojowa ]

Powiązane tematy z artykułem: głęboka dysleksja rozwojowa nadmiar jodu zwapnienie aorty brzusznej