Uwalniana z plytek tromhokinaza

Uwalniana z płytek tromhokinaza Posiada jednak zdolność zobojętniania działania antytromhiny, tzn. rozbijania związku powstałego z połączenia antytrombiny, białka i trombiny. Po rozbiciu tego związku krew może krzepnąć, a występuje to wtedy, gdy płytki krwi rozpadają się i uwalniają trombokinazę. Drugim ciałem zmniejszającym krzepliwość krwi jest heparyna. W myśl nowszych poglądów wytwarza się ona w ziarnistościach komórek zasadochłonnych układu siateczkowo-śródbłonkowego i magazynuje się w wątrobie. Komórki te, zwane również heparynocytanami, stwierdza się w wątrobie, śledzionie, w płucach, skórze, przewodzie pokarmowym i innych tkankach. Niektórzy uważają, że granulocyty zasadochłonne krwi są również heparynocytami. Heparyna jest mukopolisacharydem wysoko zestryfikowanym z kwasem siarkowym. Rozpad heparynocytów uwalnia heparynę powodując zahamowanie zdolności krzepnięcia krwi. Heparynę uzyskuje się w postaci krystalicznej z wyciągów płuc i wątroby bydła mianuje się ją w jednostkach. Za jednostkę standardową przyjęto tzw. , jednostkę totonto, która posiada właściwości przeciwkrzepliwe zawarte w 0,01 mg standardowej naj czystszej krystalicznej soli barowej heparyny, czyli 1 mg tego standardu odpowiada 100 jednostkom toronto. [przypisy: tokovit e, sznaps olsztyn, nasen tabletki ]

Powiązane tematy z artykułem: nasen tabletki sznaps olsztyn tokovit e