Serce wykonuje wzmozona prace

Serce wykonuje wzmożoną pracę, czemu sprzyja również obniżenie się ciśnienia krwi, co w wyniku może doprowadzić do osłabienia mięśnia sercowego i powstania niewydolności krążenia. Przyśpieszenie czynności serca i oddychania jest wyrazem kompensacyjnej reakcji ustroju na niedostateczne utlenianie tkanek. Przez wzmożenie, bowiem szybkości prądu krwi więcej jej przepływa przez płuca i w związku z tym zaopatrzenie krwi w tlen jest wystarczające dla procesów utleniania. Z chwilą pogłębiania się sprawy chorobowej i powstania głodu tlenowego z zakłóceniem procesów biochemicznych w tkankach dochodzi do wytwarzania się nadmiaru kwaśnych wytworów przemiany materii, zwłaszcza kwasu mlekowego, Powstaje wtedy kwasica. U osób z niedokrwistością wszelki wysiłek fizyczny, jako związany z większym zapotrzebowaniem tlenu, wywołuje przykre dolegliwości i objawy sercowe w postaci bicia serca, duszności oraz zaburzenia w regulacji ciepłoty ciała. Zmniejszenie się we krwi krążącej liczby krwinek czerwonych oligocytaemia, zmniejszenie się wskaźnik hematokrytowego i zmniejszenie się ogólnej zawartości hemoglobiny są zasadniczymi cechami niedokrwistości. Obniżenie ogólnej zawartości hemoglobiny we krwi istnieje nawet w tych przypadkach niedokrwistości, w których krwinki czerwone zawierają więcej hemoglobiny niż normalnie, jednak z powodu małej ich liczby krew wykazuje zmniejszoną ogólną zawartość tego barwnika. W związku z różną zawartością hemoglobiny w krwinkach czerwonych bardzo duże znaczenie ma określenie wskaźnika hemoglobinowego. Pozwala on, bowiem ustalić pochodzenie zmniejszenia się ogólnej zawartości hemoglobiny we krwi, a mianowicie czy zależy ono w zmian w liczbie krwinek, czy w zmian w zawartości hemoglobiny w krwinkach, czy też od skojarzenia się obu tych spraw. [przypisy: nasteczka23 instagram estetyczna, nasteczka23 instagram, aorta brzuszna zwapnienie ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta brzuszna zwapnienie delfinek toruń nasteczka23 instagram