Podzial Aleksandrowicza jest podzialem czynnosciowym

Z badaczy polskich Venulet dzieli niedokrwistości na konstytucjonalne i kondycjonalne. Aleksandrowicz zaś dzieli choroby narządu krwiotwórczego -na podstawie schorzenia jego składowych, biorąc za podstawę nadczynność i niedoczynność utkania szpikowego myelopathia, chłonnego Lymphopathia i siateczkowo-śródbłonkowego reticulopathia. Podział Aleksandrowicza jest podziałem czynnościowym. Tempka za podstawę podziału niedokrwistości bierze tło etiologiczno-patogenetyczne. Podział Tempki przedstawia się następująco: 1. niedokrwistości pokrwotoczne bez tła ustrojowo-dokrewnego 2. niedokrwistości wywołane przez czynniki toksyczno-infekcyjne 3. niedokrwistości wywołane przez bezpośrednie zmniejszenie się utkania szpikowego 4. niedokrwistości wywołane przez niedobór czynników zewnątrz ustrojowych 5. niedokrwistości wywołane zaburzeniami natury ustrojowo-dokrewnej. Tę grupę niedokrwistości dzieli Tempka na 5 podgrup, a mianowicie: a. niedokrwistości w następstwie krwawień b. na tle niedoboru hormonalnego c. na tle dysfunkcji w zakresie szeregu gruczołów dokrewnych d. na tle zaniku utkania szpikowego e. na tle zaburzeń w budowie i kształcie krwinek czerwonych,jak niedokrwistość cechującą się sferocytozą, drepanocytozą, owalocytozą: Tempka nie uważa swego podziału za doskonały, gdyż jak twierdzi szereg grup zachodzi wzajemnie za siebie. Według autorów radzieckich Wlados i Dulcin w każdym stanie niedokrwistości ważną rolę odgrywa czynnik neuro-humoralny. [hasła pokrewne: 105 szpital wojskowy żary, zwapnienie aorty, szafran białogard ]

Powiązane tematy z artykułem: 105 szpital wojskowy żary szafran białogard zwapnienie aorty