Niedokrwistosc z powodu zatrucia jadami

Niedokrwistość z powodu zatrucia jadami można łatwo wywołać przez zastosowanie arsenowodorli. Arsenowodór przechodząc do krwi z powietrzem oddechowym wywołuje hemolizę krwinek krążących i przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi, co nadaje mu barwę czerwoną. Powstaje wtedy hemoglobinuria i część hemoglobiny zostaje wydalona z moczem. Część jednak pozostaje i przechodzi w bilirubinę, w związku, z czym wątroba wytwarza więcej żółci niż normalnie. Zwiększone wytwarzanie bilirubiny powoduje nadmierne nagromadzenie jej we krwi i żółtaczkę. W moczu zwiększa się wtedy zawartość urobiliny i urobilinogenu. We krwi stwierdza się postępującą niedokrwistość. Liczba krwinek czerwonych spada do 2 milionów w 1 mm3 krwi. Zawartość jednak hemoglobiny w krwinkach spada wolniej niż ich liczba i w związku z tym wskaźnik hemoglobinowy utrzymuje się na wysokim poziomie. Krwinki czerwone ulegają zmianom, gdyż występuje anizocytoza, poikilocytoza, wielobarwliwość krwinek oraz nakrapianie zasadochłonne. Występują również w dużej liczbie erytroblasty z zasadochłonną protoplazmą. [przypisy: cardiomin, tokovit e, cardiominia estetyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: cardiomin delfinek toruń tokovit e