Masa krwi

Masa krwi zostaje w ten sposób zwiększona, ciśnienie krwi wzrasta do Iiczb wyjściowych, krew jednak wykazuje wielkie rozwodnienie i znaczny spadek liczby krwinek czerwonych z równoległym spadkiem zawartości hemoglobiny we krwi. Jest to ostra niedokrwistość pokrwotoczna, która trwa 3 dni. Po tym okresie obraz krwi zmienia się dzięki oddziaływaniu szpiku i szybkiemu doprowadzeniu do krwi krążącej nowych krwinek czerwonych. We krwi zjawiają się wtedy młode postacie krwinek czerwonych, a mianowicie krwinki jądrzaste, retikulocyty, krwinki wielebarwliwe i krwinki zawierające ciałka Jollyego. Młode krwinki nie zawierają jednak dostatecznej ilości hemoglobiny, dlatego też mimo podniesienia się liczby krwinek czerwonych w jednostce objętościowej krwi, ogólna zawartość hemoglobiny we krwi jest niska i wskaźnik hemoglobinowy jest znacznie mniejszy od jedności. Powstaje, więc klasyczny objaw niedobarwliwości krwi hypochromaemia. Szybki odrost krwinek czerwonych jest wyrazem podrażnienia układu erytroblastycznego szpiku. Podrażnienie szpiku nie ogranicza się tylko do układu erytroblastycznego, gdyż układ leukoblastyczny i tromboblastyczny również są podrażnione, lecz w stopniu znacznie mniejszym. Świadczy o tym zjawienie się we krwi krążącej większej liczby granulocytów, np. do 12–15 tysięcy obojętnochłonnych leukocytoza pokrwotoczna, oraz płytek krwi, np. do 600-900 tysięcy trombocytoza pokrwotoczna. [przypisy: granulocyty kwasochłonne, borasol cena, polprofili ]

Powiązane tematy z artykułem: borasol cena granulocyty kwasochłonne polprofili