Liczba krwinek bialych w 1 mm

Uszkodzeniu ulega również część leukoblastyczna szpiku, w przypadkach zaś ciężkich część płytkowa. Występuje wtedy obraz całkowitej niewydolności szpiku. W przypadkach lżejszych szpik wykazuje cechy podrażnienia, w związku, z czym, zjawiają się we krwi krążącej jądrzaste krwinki czerwone, mikrocyty i makrocyty, krwinki wielobarwliwe oraz retikulocyty. W krwinkach spada zawartość hemoglobiny i wskaźnik hemoglobinowy jest mniejszy od jedności. Liczba krwinek białych w 1 mm zwiększa się dotyczy to krwinek obojętnochłonnych, wśród których występują postacie młode. Liczba limfocytów ulega spadkowi, co świadczy o upośledzeniu czynności układu chłonnego. Dur brzuszny nie wywołuje zwiększenia się liczby krwinek białych, lecz przeciwnie i jej zmniejszenie się, gdyż jad duru brzusznego podrażnia ośrodki układu cholinergicznego, co powoduje zmniejszenie się liczby krwinek białych. W przypadkach ciężkich, w których dochodzi do niewydolności szpiku, młode postacie krwinek czerwonych i białych nie zjawiają się, liczba krwinek zarówno czerwonych, jak i białych spada i występuje względna limfocytoza wskutek zmniejszenia się liczby granulocytów. Niewydolność części płytko twórczej szpiku prowadzi do zmniejszenia się liczby płytek krwi, obniżenia się jej krzepliwości i powstawania skazy krwotocznej. [patrz też: zwapnienie aorty brzusznej, tokovit e, polvertic opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: polvertic opinie tokovit e zwapnienie aorty brzusznej