choroba zwana krwawiaczka hemofilia

Zasadniczą skazą krwotoczną jest choroba zwana krwawiączką hemofilia. Dzisiaj jeszcze uważa się, że choroba ta ma w swoim podłożu dziedziczenie skazy krwotocznej przenoszonej na pokolenia męskie przez kobiety. Nie jest jednak wykluczone, że mogą ją wywołać czynniki chorobowe ze świata otaczającego. W chorobie tej głównym objawem jest niedające się opanować krwawienie powstałe z błahych nawet uszkodzeń naczyń. Niewielkie skaleczenia mogą w krwawiączce wywołać śmiertelny krwotok. Istotą tej choroby jest zaburzenie zjawisk enzymatycznych w procesie krzepnięcia krwi. W myśl nowszych poglądów chodzi tu o niedobór tzw. globuliny antyhemofilowej, która jest zawarta w dwóch frakcjach osocza, przy czym więcej jej jest we frakcji I, ślady zaś we frakcji III Cohna. Tronubogen i ciało włóknikorodne, jak również sole wapnia znajdują się we krwi chorych na krwawiączkę w dostatecznej ilości, brak natomiast czynnej tornbokinazy. Źródłem trombokinazy są płytki krwi, w związku, z czym mielibyśmy tu do czynienia z czynnością niewydolności płytek mimo prawidłowej i dostatecznej ich liczby. [więcej w: sznaps olsztyn, 105 szpital wojskowy żary, lacibios femina pregna ]

Powiązane tematy z artykułem: 105 szpital wojskowy żary lacibios femina pregna sznaps olsztyn