Bezwzgledne zwiekszenie sie liczby krwinek czerwonych

Bezwzględne zwiększenie się liczby krwinek czerwonych może być pierwotne lub wtórne. Pierwotne zwiększenie się krwinek czerwonych idzie w parze ze zwiększeniem się ogólnej masy krwi w naczyniach. Jest to swoista choroba szpiku, wywołana nieznanym jeszcze czynnikiem, nazwana czerwienicą samoistną lub chorobą, Vaqueza polycythacmia rubra vera, plethora uera, erythraemia. Została ona częściowo omówiona poprzednio. W tym miejscu omówimy tylko zmiany powstające w jej, przebiegu w szpiku i we krwi obwodowej. W szpiku występuje rozrost z nadczynnością. Rozrost dotyczy przede wszystkim układu erytroblastycznego szpiku w znacznie mniejszym zaś stopniu układu leukoblastycznego i tromboblastycznego. W związku z tym czynność układu erytroblastycznego jest wybitnie wzmożona, czynność zaś pozostałych układów szpiku jest zwiększona w mniejszym stopniu. W szpiku niema patologicznych postaci krwinek. Widzi się tylko erytroblasty dojrzałe i niedojrzałe, przy czym w niektórych przypadkach na 100 krwinek białych przypada od 100 do 200 i więcej erytroblastów. [patrz też: malyhd, granulocyty kwasochłonne, polprofili ]

Powiązane tematy z artykułem: granulocyty kwasochłonne malyhd polprofili